DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. Wiktorii Kowalewskiej

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
20 Maja 2024
Imieniny obchodzą
Anastazy, Asteriusz, Bazyli, Bazylid,
Bazylis, Bernardyn, Bernardyna,
Bronimir, Iwo, Sawa, Teodor, Wiktoria

Do końca roku zostało 226 dni.
Zodiak: Byk

W związku z realizacją projektu ” Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego ” i przekazaniem danych osobowych na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul Wiejska 18/2000-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/2000-490 Warszawa., lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia12 marca 2004r o pomocy społecznej.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji projektu ”Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego”

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na czas realizacji projektu „ Bezpieczna Przyszłość –wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego” lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków przy realizacji projektu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Obowiązek informacyjny dla pracowników realizujących projekt

” Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego ”

w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul Wiejska 18/2000-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/2000-490 Warszawa., lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania usług / opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży na rzecz Administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy PEFRON oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji projektu „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego” lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków przy realizacji projektu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

………………………………………                                  ……………………………………

/data/                                                                                     /podpis/